Синьхайн
home Нүүр хуудас Уул уурхайн үйлчилгээ Хүдрийн туршилт шинжилгээ

Хүдрийн туршилт шинжилгээ

Хүдрийн туршилт шинжилгээнд туршилтын өмнөх бэлтгэл ажил, туршилтын явц, туршилт шинжилгээний үр дүн багтна .

I. Туршилтын өмнөх бэлтгэл ажил

Хүдрийн баяжуулалтын туршилт шинжилгээ хийлгэх үйлчлүүлэгч 50 кг орчим жинтэй түүврийн дээжийг өгөх шаардлагатай бөгөөд зарим онцлог дээж 200-1000кг орчим хэрэглэгддэг. Туршилтын хугацаанд энгийн туршилт шинжилгээ нь ажлын 30 хоног шаардагдах бөгөөд илүү нарийвчилсан туршилтад зургаан сар шаардагдана.

Хүдрийн туршилт шинжилгээг хийхээс өмнө захиалагчтай хүдрийн туршилт шинжилгээний гэрээ байгуулдаг.

II. Туршилтын явц

1.Нэгдүгээрт түүхий хүдрийн чанар (хүдрийн бүтэц, хүдрийн эрдсийн агуулга, хүдрийн төрөл) болон химийн шинж чанар (түүхий хүдэрт агуулагдах элементүүд, түүхий хүдрийн ширхэлэгийн хэмжээ, түүхий хүдрийн нягтрал, түүхий хүдрийн харьцангуй нунтаглагдах чадвар) зэргийг тодорхойлж, холбогдох мэдээллийг авч туршилтыг үргэлжлүүлнэ.

2. Химийн лабораторийн ажил дууссаны дараа хүдэр боловсруулалтын судлагааны лаборатори хүдрийн туршилтыг явуулна. Хүдэр баяжуулах туршилтын зорилго нь хүдэр баяжуулах процессийн нөхцлийг шалгах юм. Юуны өмнө туршилт шинжилгээний ажилтнууд ажлын туршлага дээрээ үндэслэн хайгуулын туршилт явуулж, баяжуулалтын процессын нөхцлийг судлаж эхэлнэ. Дараа нь хүдэр дэх үнэт эрдэс бодис бүрийн нунтаглалтын нарийн туршилт, урвалж бодисын туршилт, нээлттэй ба хаалттай циклийн зэрэг туршилт явуулна. Чухам ямар арга нь үр дүн сайтай байгааг тодорхойлж гаргаж ирсний дараа хүдэр баяжуулах тестийн төхөөрөмжөөр нарийвчлан туршиж үздэг. Нарийвчилсан туршилт нь ашигт малтмал дахь үнэт эрдэс бодисыг нунтаглах нөхцөлийн туршилт, хүдэр нунтаглалтын нарийн ширхэглэлийн байдал, урвалж бодисын тун, нээлттэй ба хаалттай циклийн туршилт зэргийг багтаадаг. Эцсийн бүтээгдэхүүнийг (баяжмал болон хаягдал хүдэр) гаргаж авсны дараа металл авалтын түвшинд анализ хийнэ. Үүний дараа тоног төхөөрөмж сонгоход лавлагаа өгөх зорилгоор баяжмал, хаягдлын тунадасны туршилтыг явуулна.

III. Туршилтын үр дүн

Туршилтын бүх ажил дууссаны дараа туршилтын явцыг нэгтгэж, "Хүдэр боловсруулах туршилт шинжилгээний дэлгэрэнгүй тайлан" -г гаргаж өгнө. "Хүдэр боловсруулах туршилт шинжилгээний тайлан" -ын төгсгөлд баяжуулалтын үйл явцын эцсийн параметрүүдийг гаргаж өгнө. Уг тайлан нь уул уурхайн бүтээн байгуулалтын гол үндэс бөгөөд бодит үйлдвэрлэлийг удирдан чиглүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тайлбар: Металл авалтын хэмжээ нь хүдрийн туршилтын эцсийн үр дүн бөгөөд хүдэр боловсруулах үйлдвэр барих үндсэн агуулга болдог. Металл авалтын түвшингээс хасагдах 1% болгон үйлчлүүлэгчдэд асар их хохирол учруулах болно. Энэ нь алт, мөнгө зэрэг үнэт металлын хувьд тодорхой харагдна. Хүдрийн туршилт шинжилгээний зорилго нь танд үр дүнтэй металл авалтад хүрэхэд туслах, үйлчлүүлэгч таны алдагдлыг бууруулахад туслахад оршно.

Хүдрийн туршилтын үйл явц

Хүдрийн туршилт бүрийг дараахь алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ (доорхи хүснэгтэн дэхь өгөгдөл нь Синьхайгийн захиалагчийн хийлгэсэн хүдрийн туршилтын холбогдох мэдээлэл юм).

Дээжийг бэлтгэх

Энэ хэсэгт хүдэр боловсруулах туршилтанд ашиглах хүдрийн дээжийг бэлтгэнэ. Дараа нь үйлчлүүлэгчдэд хүдэр баяжуулах лабораторийн гаргасан боловсруулах процессийн график ба тоног төхөөрөмжийн хүснэгтийг өгнө.

Түүхий хүдрийн шинж чанарыг тодорхойлох

Түүхий хүдрийн шинж чанарыг тодорхойлох ажил нь түүхий хүдрийн эрдэсийн найрлагыг тодорхойлох, түүхий хүдрийн химийн шинж чанарыг тодорхойлох гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрднэ.

1, Түүхий хүдрийн эрдсийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох
Түүхий хүдрийн эрдсийн найрлагыг тодорхойлоход: хүдрийн бүтцэд дүн шинжилгээ хийх, хүдрийн эрдсийн найрлага, үндсэн метал ба металл бус ашигт малтмалын шинж чанар, хүдрийн төрлийг тодорхойлох зэрэг орно. Захиалагчийн өгсөн хүдрийн дээжийн ашигт малтмалын агуулгыг тодорхойлох хүснэгтийн хэсгийг доор үзүүлэв.

Бутлуур Гематитийн хүдрийг бутлах ширхэглэлийн хэмжээ (мм) Шигшилтийн ширхэглэлийн хэмжуу(мм)
Хацарт бутлуур (бүдүүн ширхэглэлтэй болон дунд ширхэглэлтэй бутлалт) 160-320 — —
Булт бутлуур (бүдүүн ширхэлэгт бутлалт) 125—1450 — —
Конусан бутлуур (дунд болон нарийн ширхэлэгтэй бутлалт) 22-75 — —
Доргиурт шигшүүр — — 0-12
Төвөө тохируулагч доргиурт шигшүүр — — 6-12

2, Түүхий хүдрийн химийн шинж чанарыг тодорхойлох
Түүхий хүдрийн химийн шинж чанарыг тодорхойлохдоо түүхий хүдрийн олон элементийн шинжилгээ (хүдрийг бүрэн боловсруулж болох эсэхийг тодорхойлох), түүхий хүдрийн хэмжээг шигшүүрээр ангилан тодорхойлох, түүхий хүдрийн нягтыг тодорхойлох, түүхий хүдрийн харьцангуй нунтаглалтын түвшинг тодорхойлох зэрэг орно. Хэрэглэгчийн хүдрийн дээжийг тодорхойлсны дараахь хүснэгтийг харуулав.

Хүдэр боловсруулах туршилт шинжилгээ

Хүдэр боловсруулах туршилт шинжилгээ нь хайгуулын туршилт, хүдэр баяжуулалтйн нөхцлийн туршилт гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг.

Хайгуулын туршилт гэдэг нь хүдрийг баяжуулах үйл явцын урьдчилсан судалгаа бөгөөд хүдэр баяжуулах процессын нэн сайн нөхцлийг олж судлах явц юм. Тэгээд тэр олж гаргаж ирсэн процессын нөхцлүүдэд нарийвчилсан туршилт хийх ба үүнд : Хүдэр дэхь үнэт эрдэс бүрийн нунтаглалтын туршилт, нээлттэй ба битүү циклийн туршилтыг нарийвчлан хийж үздэг. Дараахь хүснэгтэд захиалагчийн хүдрийн дээж дээр хийсэн хайгуулын туршилт, нарийвчилсан туршилтыг хэсэгчилсэн харуулав.

Эцсийн дүн шинжилгээ

Энэхүү алхам нь үнэт эрдэсийн металл авалтын түвшинг шаардлагатай түвшинд хүргэхийн тулд үнэт эрдэсийн баяжмал, хаягдал дээр олон элементийн шинжилгээ, шигших туршилт шинжилгээ хийх явдал юм. Хэрэглэгчийн хүдрийн дээж дэхь хар тугалганы баяжмал, хаягдлын дүн шинжилгээний хүснэгтийг доор харуулав.

Тундасжилтын туршилт шинжилгээ

Тунадасжилтын туршилтын зорилго нь хүдэр боловсруулах тоног төхөөрөмжийг сонгох лавлагаа болгож өгөх бөгөөд туршилт үнэт эрдэсийн баяжмал дээр явагддаг. Хар тугалганы баяжмалын уусмалын тундасжуулалтын туршилтын үр дүнг дор харуулав.